Tuesday, November 28, 2023

Bătălia de la Teișani Ogretin

Must Read
Bătălia de la Teișani-Ogretin face parte din „Războiul cel Lung” (1593-1606), un boier muntean, un duel şi amintirea acestora în surse contemporane sau apropiate evenimentului sunt principalele personaje ale pagini ce urmează.
Înfruntarea militară, cunoscută sub numele de bătălia la Ogretin-Teişani (13/23-14/24 septembrie 1602) a opus pe domnul Ţării Româneşti, Radu Şerban, pretendentului moldovean, Simion Movilă. Trupele muntene au fost sprijinite de regimente valone şi ungare ale armatei imperiale aflate în Transilvania sub conducerea lui Giorgio Basta, în timp ce Simion Movilă a avut ajutorul hanului tătar, Ghāzī Girāy Bora, venit personal înfruntea unui număr impresionant de călăreţi.
Contextul politic:

Sultanul Mehmed al III-lea a decis, în 1602, să trimită o expediţie de mazilire a domnului valah, deoarece acesta îl înlăturase din tronul ţării pe Simion Movilă, fidel turcilor, frate al domnitorului Moldovei, Ieremia Movilă, iar îndeplinirea acestei misiuni a fost încredinţată hanului Crimeii Ghirai al II-lea, supus al Porţii Otomane. Forţele lui s-au concentrat în sudul Moldovei, de unde împreună cu oastea lui Simion Movilă urma să pătrundă în Ţara Românească. Efectivele invadatorilor se ridicau la 40.000 de oameni şi două tunuri.

Sprijinit financiar de George Basta, Radu Şerban a reuşit să-şi constituie o oaste formată din 10.000 de mercenari, la care se adăugau 3.000 de soldaţi imperiali şi 1.000 de foşti camarazi de arme cu care se cunoştea din timpul războaielor lui Mihai Viteazul.

„Cronica" luptei dintre Stroe Buzescu și Mârza, dăltuită pe piatra tombală
„Cronica” luptei dintre Stroe Buzescu și Mârza, dăltuită pe piatra tombală

Bătălia

Principele valah, ale cărui efective, incluzând trupele transilvănene trimise în ajutor, se ridicau la aproape 20.000 de oameni şi patru tunuri, a hotărât să întârzie înaintarea grupării inamice şi concomitent să pregătească angajarea bătăliei decisive.

Hărţuirea executată de cavaleria lui Radu Şerban şi-a atins parţial scopul: primul detaşament, de 4.000 de călăreţi, a fost învins la Tecuci. Un al doilea detaşament, de aproape 5.000 de oameni, a fost nevoit să se retragă.

În acest timp, principele valah a pregătit locul bătăliei decisive într-o zonă greu accesibilă, care nu permitea manevre cu mase mari de cavalerie aşa cum aveau tătarii. Zona era cuprinsă între râul Teleajen şi Valea Drajna, la Ogretin, pe dealul „Domnului” (cum consemna Nicolae Iorga în „România Munteană” din anul 1918). Domnitorul Radu a adoptat dispozitivul de luptă cu pedestrimea şi cavaleria descălecată în prima linie, înapoia unui şanţ de apărare, în faţa căruia s-a dispus un detaşament de siguranţă. Numărul copleşitor al tătarilor, de patru ori mai mulţi, ca şi vestea că secuii fuseseră înfrânţi de o avangardă a armatelor hanului i-au determinat pe aliaţi să-şi asigure rezistenţa prin ridicarea unor fortificaţii, de forma unei tabere militare înconjurate de şanţuri.

Schema bataliei de la Teisani Ogretin
Schema bataliei de la Teisani Ogretin

În linia a doua a fost aşezată cavaleria domnească , iar cele patru tunuri au fost dispuse pe flancul stâng pe o înălţime. În rezervă se găsea un detaşament comandat de către căpitanul transilvănean Marcu Cercel, pretendent la tronul Moldovei, cu misiunea de a opri orice încercare a tătarilor de învăluire şi încercuire. La Prejmer, în depresiunea Braşovului s-a concentrat o mică oaste imperială sub comanda generalului George Basta, care trebuia să intervină numai într-o situaţie critică pentru oastea valahă.

Lupta a fost începută de către detaşamentul de siguranţă care a atacat elementele înaintate ale inamicului, după care sub presiunea forţelor superioare ale acestuia, sprijinit de focul archebuzierilor din linia I, se retrage organizat. Tătarii trec la urmărirea detaşamentului valah, încercând să pătrundă din mişcare în tabăra munteană şi să tranşeze mai rapid confruntarea. Aici sunt însă întâmpinaţi de două detaşamente, fiecare de câte 250 de luptători, care sprijiniţi de artilerie şi de focul puternic al pedestrimii au contraatacat în faţa şanţului de apărare. Comandanţii crimeeni nu s-au lăsat păgubaşi şi în tot cursul zilei trupele tătare au executat atacuri frontale dar au fost respinse cu pierderi mari. Tătarii au reluat atacurile a doua zi dar fără vreun succes. Hanul Ghirai a trecut la aplicarea cunoscutei  tactici a falsei retrageri pentru a atrage trupele valahe în urmărirea sa şi a le lovi din laterale.

Bun cunoscător al acestei tactici, domnitorul muntean nu a muşcat momeala şi a rămas pe loc, menţinându-şi trupele pe linia de apărare. Eşuarea planului l-a determinat pe han să ordone retragerea trupelor sale spre Silistra, după ce înregistrase pierderi de aproape 5000 de morţi şi alte mii de răniţi. Cei mai mulţi dintre tătari şi-au găsit sfârşitul în faţa archebuzelor mercenarilor germani, ca şi a hărţuielilor iscusite ale fraţilor Buzescu. Odată cu tătarii s-a retras şi Simion Movilă, pretendentul la tronul Valahiei, care a fost escortat de un corp de oaste tătar în Moldova şi răscumpărat de fratele său, Ieremia Movilă, domnitorul Moldovei. Oastea valahă a înregistrat doar 500 de morţi şi 1.000 de răniţi.

Radu Şerban relatează importanţa bătăliei într-un hrisov emis în 29 ianuarie 1604: „Și întri aceasta dacă am văzut așa domnia mea, atâtea mulțime de oști ale lor, ne-am așezat cu toate oștile noastre la un loc numit Ogretin  (loc alb în original) într-o zi de luni 13 zile ale lunii Septemvrie. Astfel au venit multă mulțime de oști de-ale lor asupra noastră a tuturora și au năvălit peste noi și au aruncat ei atât de multe din săgețile lor asupra noastră, încât nu se putea vedea fața soarelui de săgețile lor și de atâta bătălie răsunau chedrii (codrii) și munții de bătălia lor și nu se puteau înțelege unul cu altul”.  Text din Hrisovul bătăliei de la Ogretin din 29 ianuarie 1604 scris de Radu Șerban
Stroe Buzescu de Alin-Alexandru on DeviantArt
Stroe Buzescu de Alin-Alexandru on DeviantArt
Tactici militare
Victoria forţelor muntene la Ogretin a fost rezultatul tacticii stricte de apărare şi de punere în valoare a terenului deluros şi împădurit care a îngreunat manevrele inamicului şi mai ales şarjele cavaleriei.
Bătălia a pus faţă în faţă două maniere diferite de a gândi şi purta războiul. Oastea Ţării Româneşti a adoptat undispozitiv defensiv specific dacă nu „Revoluţiei militare a secolului al XVI-lea”,cel puţin teatrului de război din Ungaria.
Dacă dăm credit surselor contemporane, adoptarea acestei tactici ar fi fost propusă de Tommaso Capriolo care a considerat că doar o defensivă compactă putea compensa inferioritatea numerică şi numărul mare de călăreţi ai adversarului.
Caz unic în istoria militară a Ţării Româneşti, la bătălie au luat parte regimente de elită valone, o prezenţă obişnuită pe frontul din Ungaria, dar nemaiîntâlnită până în 1602 la sud de Carpaţi.
Tabăra adversă a ales tactica obişnuită trupelor tătare; folosind superiori-tatea cavaleriei, hanul tătar a încercat să disloceşi să scoată din dispozitiv trupelemuntene şi valone. În cele din urmă, asemenea luptei de la Ţuţora din 1595,această tactică s-a dovedit ineficientă, hanul Ghāzī Girāy Bora dând ordin deretragere la capătul a două zile de înfruntări. Totuşi, în tabăra creştină, manierade a purta bătălia s-a dovedit a fi greu de înţeles măcar pentru o parte dintretrupele lui Radu Şerban care, la un anumit moment al înfruntării, au părăsit dispozitivul şi s-au lansat în urmărirea duşmanilor, acţiune ce a pus sub semnul întrebării deznodământul luptei. Situaţia a fost redresată însă de intervenţia tru-pelor valone. Disciplina şi puterea lor de foc a permis restabilirea dispozitivului defensiv.
Implicații ale bătăliei
Pe termen scurt, succesul a consolidat tronul lui Radu Şerban şi poziţia Habsburgilor în Transilvania, întreţinând speranţa unui epilog favorabil al conflictului pentru Habsburgi. Pe lângă aceste consecinţe imediate, bătălia a securizat domnia lui Radu Șerban.
Piatra mormant a lui Stroe Buzescu
Piatra mormant a lui Stroe Buzescu
Duelul dintre Stroe Buzescu și Mârza

Se spune că în această bătălie, de la Ogretin, s-a dat o confruntare personală între doi căpitani ai celor două tabere, confruntare care ar fi urmat să decidă câştigătorul bătăliei. Stroe Buzescu, fratele li Preda şi al lui Radu, l-ar fi provocat pe han să trimită un căpitan de-al lui să se înfrunte, iar acesta l-a trimis pe nepotul său Mârza. în această luptă, Mârza a fost ucis, dar şi Radu Buzescu va muri de la o rană infectată sau otrăvită de la iataganul tătarului.

„Apoi, într-o zi de Septembrie – era în anul 1602 – treisprezece luni după moartea lui Vodă Mihai, află țara înfrigurată că Radu Șerban, cu Buzeștii lui, se întorsese din Ardeal cu oaste numeroasă, și că-n munții Bratocii se-ncăerau acum armatele sale cu ale lui Movilă.La 13 Septembrie, dimineața, după o lungă a avangardelor la Ogretin, se întâlniră oștile în gura Teleajenului, lângă Teișani și se făcu năvală mare, care ținu ziua întreagă și toată noaptea și încă în dimineața d-apoi, până birui Radu Șerban, alungând de pe câmpul de luptă și din țara lui pe nepoftiții musafiri ai lui Simion Vodă. Ca în vremea cavalerismului medieval, viteazul Stroe Buzescu provocase pe cumnatul hanului tătăresc la o luptă voinicească, în doi, corp la corp, și străpungându-l cu sabia, îl lăsă mort pe câmpul de luptă.Dar, lovit el însuși la obraz, fu dus în brațe până într-un sat vecin. Un călăreț fu expediat în grabă la Brașov după doctor, și un altul în zbor până la Stănești, să înștiințeze pe stolniceasa Sima că s-au întors oștile cu izbândă în țară, dar că-i zace soțul bolnav într-un sat din munții Buzăului. Câteva zile mai târziu jupâneasa Sima era la căpătâiul soțului ei. De aproape doi ani îl vedea acum pentru întâia dată… și pentru cea din urmă. La 20 Octombrie următor stolnicul Stroe Buzescu își dădu ultima suflare, murind, ostaș viteaz, de-o moarte vitejească.S-a întors Sima stolniceasa cu trupul bărbatului ei la Stănești și-l îngropă acolo în strămoșească bisericuță dela curte”. Text din „Trecute vieți de doamne și domnițe”. Vol. I, C. Gane

Radu_Șerban_la_Manastirea_Horezu
Radu Șerban la Manastirea Horezu

Radu Șerban și luptele interne pentru domnie în Țările Românești

Peste numai un an, Radu Şerban se implică în luptele interne din Transilvania, alături de trupele imperiale ale lui George Basta împotriva unui nou pretendent cu susţinere otomană, la tronul Transilvaniei, Moise Szekely, pe care îl va învinge şi îl va alunga.

În toamna anului 1604, Radu Şerban ajunge totuşi la o pace cu turcii şi cu tătarii, obligându-se să achite un tribut mai rezonabil, de doar 32.000 de galbeni, mai puţin de un sfert decât fusese plătit la finalul secolului XVI, încă înainte de domnia lui Mihai Viteazul.

Deşi a avut o domnie destul de stabilă, viaţa politică din secolul XVII era extrem de agitată în acest colţ al Europei Centrale şi de Est, cu dese răsturnări de situaţii, cu domnii scurte, cu intrigi, cu lucrări politice neterminate sau distruse de urmaşi, toate pe fondul luptei geostrategice între cele trei mari puteri ale Estului, Casa de Austria, Imperiul Otoman şi Regatul Poloniei.

În decembrie 1610, noul principe al Transilvaniei, Gabriel Bathory, a intrat cu o oaste în Valahia pentru a-l detrona pe Radu Şerban. Acesta nu avea trupe suficiente şi a fugit în Moldova. Bathory a ocupat Târgovişte şi s-a proclamat principe al Transilvaniei şi al Valahiei Transalpine. Profitând de relaţii mai calde cu Poarta otomană, Radu a făcut apel pentru a fi sprijinit în acţiunea sa de a recăpăta tronul, dar intrigile boiereşti impuseseră la Poartă alt candidat, Radu Mihnea. Abia în luna mai a anului 1611, Radu îşi reocupă tronul cu ajutor imperial şi moldovean, dar numai pentru o lună.

Surse: Ovidiu Cristea, Ramona Neacșa – Elitele, memoria si istoria. Un episod din timpul domniei lui Radu Șerban

Enciclopedia României

www.drajna.ro

Articole Recente

Pădurile și exploatarea forestieră până la construirea fabricii Drajna

Pădurile În 1891, într-o adresă a Primăiriei comunei Măneciu Pământeni adresată Ocolului Silvic Văleni se arată: „în această comună nu...

More Articles Like This