Lacul de acumulare Măneciu

Datorită cadrului natural în care se află lacul de la Măneciu constituie unul din punctele de atracție a zonei turistice de pe valea râului Teleajen.

Lacul de acumulare de la Măneciu este un baraj de pământ de 75 m înălțime executat la confluenţa râului Telejenel cu Teleajen.

Lacul este un baraj de pământ cu ecran central de argila. Barajul a fost proiectat de institului ISCPGA (în prezent Aquaproiect). Proiectantul construcției a fost inginerul Ariana Teodorescu. Ridicarea barajului şi formarea lacului de acumulare au dus în 1980 la strămutarea satului Plăieţu.

ruperea podului de cale ferată îngustă de la confluența Teleajenului cu Telejenel, 1970
ruperea podului de cale ferată îngustă de la confluența Teleajenului cu Telejenel unde se află acum coronamentul barajului, anul 1970

Pentru evacuarea apelor mari, pe versantul drept a fost executat un deversor de suprafață cu o capacitate de 1360 m³/s.

Lacul de acumulare Măneciu are o suprafață de 192 de hectare. De asemenea are un volum de 60 milioane m³. În jurul lacului s-a dezvoltat o zona de agrement, favorizata de existența în apropiere a șoselei naționale Ploiești – Brașov (DN1A). Astfel, lacul constituie unul din punctele de atracție al Văii Teleajenului.