Biserica Adormirea Maicii Domnului din Homorâciu

biseria Homoraciu

Biserica a fost ridicata in 1744.In 1877 s-au adaugat absidele laterale. In 1993 – 1994 a fost refacuta pictura.