Starchiojd

Starchiojd
Starchiojd

Starchiojd este o așezare submontană în depresiunea Starchiojd, situată în partea de Nord-Est a judeţului Prahova, în vecinătatea judeţului Buzău, la o distanţă de 51 km nord de municipiul Ploieşti.

Limite:

Comuna Starchiojd se învecinează:

  • N – comuna Ceraşu şi judeţul Buzău;
  • V – comunele Ceraşu şi Bătrâni;
  • S – comuna Poseşti;
  • E – judeţul Buzău;

Cum ajung:

În acestă comună se poate ajunge pe DN1A până la Vălenii de Munte, iar de aici pe drumul judetean 102B spre Cislău.

Istorie:

 În secolul al XIV-lea unii dintre moşneni s-au despărţit şi au întemeiat un sat nou pe Bâsca, Chiojdu Mic. Starchiojdul este localitatea cea mai veche atestată documentar din întreg judeţul Prahova – 10 iulie 1418, iar în Valea Anei, pe dealul Corbului, se spune că există o stâncă inaccesibilă cu o inscripţie „în care se pomenesc tătarii”, după cum susţinea marele istoric Nicolae Iorga. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Bâsca și Chiojdul mic erau separate adminitrativ, aceasta rezultand din actul din 1548 şi din actul din 21 august 1562, care stabilea hotarul pe o parte din moşia Chiojdului de pe Bâsca. Acest ultim document menţionează punctele de reper ale hotărniciei din 1562, care exista şi in prezent: Rotarea, Valea Teiului, Benia, Curmătura Cranei, Lacul fără Fund, Siriul, Obârşia Păcuriţei, Piatra Lerei şi apa Bârsei.

Populaţia:

Comuna are o populaţie de 6.517 locuitori (coform recensământului din 2002) distribuiţi în satele Starchiojd, Brădet, Gresia, Rotarea, Valea Anei şi Zmeuret .

Turism:

Comuna se află pe traseul ”Drumul Fructelor”, drum care promovează agroturismul în zona de nord a judeţului Prahova şi produsele specifice acestei zone.

La Starchiojd încă mai există numeroase aspecte reprezentative de veche cultura românească, aici întilnindu-se încă tradiţionala arhitectură a caselor cu cerdac si etaj, unde se gasesc încăperile de locuit şi tinda. Pe raza comunei pot fi vizitate bisericile de lemn din sec. XVIII: Biserica “Cuvioasa Paraschiva” (1780) şi Biserica “Sf. Nicolae Vechi” (sec. XVIII).

În Starchiojd se poate vizita o casa-muzeu în  stilul specific al interiorului starchiojdean. Casa-muzeu cuprinde o colecţie de piese textile, de mobilier şi unelte de uz casnic folosite în trecut. De asemenea puteți admira case vechi de moşneni cu pivniţe şi cerdace (sec. XVIII-XIX).

Localităţi înfrăţite:

Comuna este înfrăţită cu localitatea Echandes din Elveţia