Biserica Sf. Nicolae din Starchiojd

Biserica Sf. Nicolae este aşezată în vechea vatră a satului de centru şi a fost construită în secolul al XVIII-lea din lemn de gorun.

Iniţial vechea biserică slujea interesele moşnenilor a fost preluată în 1749 de boierii Macovei, care au ridicat un alt lăcaş de închinăciune. Această biserică a devenit „biserica biserică boierească”, aici fiind şi locul de primire al unor reprezentanţi ai curţii domneşti ai Ţării Româneşti care aveau legătură cu familia Macovei.

Clopotniţa din piatră din faţa bisericii a fost construită în 1818, aceasta a suferit în timp avarii şi reparaţii capitale datorită cutremurelor din 1940 şi 1977.

În perioada de după 1930 preotul Aurel Ştefănescu a ridicat în faţa clopotniţei troiţa din stejar, aceasta a fost dedicată eroilor comunei căzuţi în războiul de întregire a neamului din 1916-1919.

Datorită unei neglijenţei, în 5 decembrie 1974, vechea biserică a suferit un puternic incendiu. În 1983 a fost inaugurată noua biserică din bârne groase de stejar.