Biserica Mănăstire

Biserica Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului de pe strada Berevoieşti este ctitoria lui Hagi Stoian Clucerul si a soţiei sale Ilinca hagiţa şi Clucereasa din Ceptura. Biserica a fost ridicată în anul 1680 pe vremea domniei lui Şerban Cantacuzino.
Pamantul pe care biserica a fost construită a fost cedat de Drăgan Bocioagă, pe acest loc dăruit de Drăgan Bocioagă se presupune că a existat legendara cetatea a Teleajenului ce în anul 1474 “au luat Ştefan Vodă cetatea Teleajenului şi au taiat capetele pârcălabilor şi muierilor lor le-au robitu şi mulţi ţigani au luat şi cetatea au arsu”.