Drajna

Drajna este o comună situată în partea de Nord-Est a judeţului Prahova, la o distanţă de 32 km nord de municipiul Ploieşti, pe Valea Drajnei şi a Drăjnuţei, în proximitatea nordică a oraşului Vălenii de Munte.

Etimologie:

Numele comunei vine de la denumirea pârâului Drăjnuţa care o străbate de la nord la sud. Orginea denumiri localităţii derivă din cuvântul dolojna care în limba slavonă înseamnă drum, cale.

Comuna Drajna este formată din comasarea a trei foste comune: Drajna de Jos cu satele componente (Plai şi Ciocrac),  Drajna de Sus cu satele Făget, Cojocari, Podurişi Groapa Oii; Ogretin cu satele Cătun şi Poiana Mierlei. Azi comuna are în componenţa sa 11 sate.

Limite:

Comuna Drajna se învecinează:

  • N – comunele Ceraşu şi Bătrâni;
  • V – comunele Teişani şi Izvoarele;
  • S – oraşul Vălenii de Munte şi comuna Predeal Sărari;
  • E – comunele Ariceşti Zeletin şi Poseşti;

Cum ajung:

În Drajna se poate ajunge pe DN1A până la Vălenii de Munte, iar de aici pe drumul judetean 102B spre Cislău.

Istorie:

Pe rază comunei au fost descoperite numeroase vestigii arheologice din Epoca Bronzului dar şi urmele unui castru roman.

Prima mărturie documentară despre localitatea Drajna este legată de Hrisovul din 1 decembrie 1429, dat la Argeş, prin care Dan al II-lea, urmaşul lui Mircea cel Bãtrân, emitea un act de danie. În 1517 este atestat primul hrisov de hotãrnicie al lui Neagoe Basarab emis la 10 iulie 1517 în care stabilea hotarele moşnenilor Pânteşti şi Stãneşti.

Populaţia:

Comuna are o populaţie de 5.600 locuitori (coform recensămândtului din 2002) distribuiţi în satele Poseştii-Pământeni, Bodeşti, Merdeala, Nucşoara de Jos, Nucşoara de Sus, Poseştii Ungureni, Tîrleşti, Valea Plopului, Valea Screzii, Valea Stupinii.

În Drajna, majoritatea populației este de etnie română (99,70%).    din punct de vedere confesional, marea majoritate a populaţiei este de religie ortodoxă (98.38%), în comună există o mică comunitate adventistă de ziua a şaptea reprezentând 1.04% din totalul populaţiei.

Turism:

Comuna se află pe traseul ”Drumul fructelor”, drum care promovează produsele specifice acestei zone şi agroturismul în zona de nord a județului Prahova.

Localitatea este recomandată pentru practicarea agroturismului, în zonă putând fi vizitate următoarele obiective turistice: