Lacul Bâlbâitoarea

Lacul Bâlbâitoarea este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat pe teritoriul comunei Bătrâni, la altitudinea de 875 m.

Lacul Bâlbâitoarea se întinde pe 3 ha și este o mlastina de turba inalta tipica, avand localizarea cea mai sudica din Europa . Acesta are zone cu turbării active (zone mlăştinoase, bogate în vegetaţie, din ale căror resturi se formează turba- un tip de cărbune).

Zona lacului Bâlbâitoarea a fost studiata sistematic incepand din anul 1972 de catre prof.dr.Constantin Parvu, fiind prima turbarie de la noi din tara asupra careia au fost facute studii de evaluare a productiei primare a macrofitelor.

Situl a fost desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a unor habitate de interes comunitar de tip Turbării active și Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase.

Descriere: Aria protejată a lacului este încadrată în bioregiune alpină (mlaștini, turbării, luciu de apă, păduri de foioase și păduri în tranziție), aflată în Subcarpații de Curbură ce adăpostește o gamă floristică diversă și asigură condiții de hrană și viețuire pentru o mare varietate de faună caracteristică zonelor umede.

Adancimea maxima in stratul de turba este de 14,2 m iar ochiul de apa are o adancime de 12 m la o suprafata totala de 13850 m. La momentul descoperirii au fost pusi in evidenta 25 de taxoni noi pentru flora si fauna Romaniei. Au fost evidentiate 8 specii de plante aflate pe Lista Rosie, dintre care o planta carnivora, eoua cerului (Drosera rotundifolia). Flora mai este reprezentată de plante cu specii de: peștișoară (Salvinia natans), o specie rară de mușchi (Drepanocladus vernicosus), pipirigul-cerbilor (Scheuchzeria palustris), buzișor (Corallorhiza trifida), căpșunică (Cephalanthera rubra), bumbăcăriță (Eriophorum gracile) sau rogoz (Carex diandra).

În aria protejată se află o broască din specia Bombina variegata, specie aflată pe lista roșie a IUCN dar şi alte specii de vieţuitoare de importanţă deosebită. Printre speciile faunistice aflate la baza desemnării sitului se află amfibieni și reptile cu specii de: ivoraș-cu-burta-galbenă, broască roșie de munte (Rana temporaria), triton cu creastă (Triturus vulgaris), șarpe de apă (Natrix tessellata), șopârla de munte (Lacerta vivipara) și păianjeni cu specii de Pardosa amentata, Trochosa terricola, Pirata hygrophilus și Tetragnatha montana.

Localizare: Aria naturală se află în extremitatea nord-estică a județului Prahova, aproape de limita teritorială cu județul Buzău, în partea nordică a satului Poiana Mare din comuna Bătrâni.

Acces: Drumul național DN1A pe ruta: Ploiești – Vălenii de Munte. Din Vălenii de munte se merge pe drumul județean 102B pe ruta: Ciocrac – Ogretin – Nucșoara de Sus – Valea Plopului – Bătrâni.