Biserica Sfinţii Voievozi din Izvoarele

Biserica Veche Izvoarele

Biserica veche cu hramul „Sfinţii Voievozi” se află în partea de răsărit a satului Izvoarele, în apropierea malului Teleajenului. În anul când a fost zidită – 1854 – aici era centrul satului, case răzleţe aflându-se mult înspre partea de apus.

Biserica este construită din piatră, sigă şi cărămidă.

Iniţial biserica a avut hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi a avut numai o turlă, unde erau şi clopotele. Biserica a fost refăcută pe la anii 1878 –  1882, mărindu-se. De la vechea costrucţie s-au păstrat numai amvonul şi turla dinn faţă care serveşte de clopotniţă. În forma actuală este construită în cruce şi i s-a mai ridicat o turlă la mijloc.

Catapeteasma actuală a fost lucrată de meşterul local Nicolae Dobrescu, în timp de 2 ani.

Pictura veche se mai păstrează pe pereţii pridvorului şi este executată în culori de apă. În aceeaşi tehnică sunt pictate scenele religioase de sub streşini şi din pronaos, ca şi brâul tricolor ce înconjoară biserica la exterior, sub picturi. Autorul acestei vechi picturi Este Petre Zugravu din Văleni.

Biserica veche, acolo unde se află, a fost zidită în locul altei biserici vechi, a cărei pisanie nu s-a păstrat; s-au păstrat, însă, multe icoane.

Din bătrâni se povesteşte că prima biserică a satului a fost construită în apropierea actualei biserici vechi, în grădina de peste drum de casa familiei Toma Văsi. Nu se mai păstrează nicio urmă din acest locaş de rugăciune.

Pisania de la 1854, ca şi scrierile picturilor realizate de Petre Zugravu sunt cu caractere chirilice. Scrierea cu litere latine este folosită de pictorul Răducan Vintilescu pe pereţii refăcuţi şi pe turla mare din mijlocul bisericii.

În faţa bisericii, lângă zidul de la intrarea în curte, se află cea mai veche cruce din piatră, datînd din anul 1843, cu scriere chirilică.