Gura Vitioarei

Comuna Gura Vitioarei este o comună situată în partea de Nord a judeţului Prahova, pe drumul naţional 1A, la o distanţă de 25 km nord de municipiul Ploieşti, în proximitatea sudică a oraşului Vălenii de Munte.

Comuna Gura Vitioarei are în componență satele: Gura Vitioarei, Bughea de Sus,Poiana Copăceni, Făgetu, Fundeni începând cu anul 1968 când s-a efectuat unificarea comunelor Făgetu (cuprinzând satele Făgetu și Fundeni) și Gura Vitioarei (cuprinzând satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos şi Poiana Copăceni).

Limite:

Comuna Gura Vitioarei se învecinează:

  • N – oraşul Vălenii de Munte şi comuna Teişani;
  • V – comuna Vărbilău;
  • S – comunele Măgurele şi Gornet;
  • E – comuna Predeal Sărari;

Cum ajung:

Legătura cu municipiul Ploieşti, municipiul reşedinţă de judeţ al judeţului Prahova se face pe DN 1 A (Ploieşti-Vălenii de Munte-Măneciu-Braşov), cât şi pe calea ferată pe magistrala 304 (Ploieşti – Vălenii de Munte – Măneciu-Ungureni), în comună existând o staţie de cale ferată în satul Făget.

Istorie:

În locul numit “Movila” a existat o puternica davă, o cetățuie greu de cucerit, reşedința a unei căpetenii geto-dace din ultimele secole înaintea erei noastre și un punct fortificat care controla, împreună cu cel de la Bughea, intrarea în Valea superioara a Teleajenului.

Comuna Gura Vitioarei este amintită în analele istoriei prin existența următoarelor construcții:

  • monumentul istoric “Hanu Roșu” din sat Făgetu, construit în secolul al XVII –lea, folosit ca “dejugătoare” a poștalioanelor care făceau legătura între cele două principate prinpasul Bratocea;
  • moșia Brâncovenilor din satul Fundeni;
  • conacul Cireșanu construit în anul 1910 în sat Făgetu;
  • monumentului istoric “Biserica Fundeni” , construită în anul 1800, astăzi ruine, unde s-au găsit plăcuțe cu scriere chirilică, traduse de Nicolae Iorga;

Populaţia:

Comuna are o populaţie de 6.061 locuitori (coform recensămândtului din 2002), populaţia este în mare majoritate de etnie română (99,35%), din punct de vedere confesional, marea majoritate a populaţiei este de religie ortodoxă (97.50%), în comună există o mică comunitate creştină după evanghelie reprezentând 1.38% din totalul populaţiei.