Izvoarele

Izvoarele este o comună în județul Prahova, pe valea superioară a râului Teleajen, pe DN 1A ce leagă Ploieştiul de Braşov, la o distanţă de 44 km faţă de municipiul Ploieşti. Reşedinţa comunei se află în satul Izvoarele.

Limite:

Comuna Izvoarele se învecinează:

  • N – comuna Măneciu;
  • E.- comuna Ceraşu;
  • V – comunele Valea Doftanei şi Ştefeşti;
  • S – oraşul Slănic şi comuna Teişani;
  • E – comuna Drajna.

Cum ajung:

Legătura cu municipiul Ploieşti, municipiul reşedinţă de judeţ al judeţului Prahova se face pe DN 1 A (Ploieşti-Vălenii de Munte-Măneciu-Braşov), cât şi pe calea ferată în comună existând două staţii de cale ferată, în satul Izvoarele şi în satul Homorâciu, pe magistrala 304 (Ploieşti – Vălenii de Munte – Măneciu-Ungureni).

Istoric:

Prima atestare documentară cunoscută dar şi aceea nesigură, este din 1474, cronicarul Grigore Ureche menţionează: „Cându au luat Ştefan Vodă cetatea Teleajenului şi cându s-au bătut cu Ţăpăluş şi cu ungurii, mai apoi şi cu Basarabă, leat 6982 octomvrie 1. Au luat Ştefan Vodă cetatea Teleajenului şi au tăiat capetile pârcălabilor şi muierilor le-au robitu şi mulţi ţigani au luat şi cetatea au ars-o”. Mulţi istorici au argumentat, bazat pe urme arheologice, că această cetate se afla la Homorâciu.

Un document care să ateste însuşi satul Izvoarele ne este cunoscut abia din 21 decembrie 1718, când dintr-un zapis aflăm că Dumitra, femeia lui Radu Pistri din Ceraşu, vânduse logofătului Albu sin (fiul) „vătafului ot Izvoară za plai Micleş”,, moşia din ocina Ceraşului fiind noi datori dumnealui bani pi oi şi nedându-se bani la soroc” (Eleonora Alexiu, Documente de pe Valea Teleajenului din arhiva dlui Gh. I. Cereşanu, cu o prefaţă de N. Iorga, Tip. Bucovina, I. E. Totouţiu, Buc., 1939, p. 25).

Populaţie:

Comuna are o populaţie de 6.952 locuitori (coform recensămândtului din 2002) distribuiţi în cele 6 sate ale comunei: Cernești, Chirițești, Homorâciu, Izvoarele, Malu Vânăt şi Schiulești.

Turism:

Izvoarele este o localitate recomandată pentru practicarea agroturismului, pe raza comunei puteţi vizita: Mănăstirea Crasna (sat Schiuleşti), Biserica “Adormirea Maicii Domnului”(Homorâciu), Biserica Sfinţii Voievozi (sat Izvoarele) și Muzeul etnografic din Homorâciu. Din satul Schiulești puteți porni în drumeți montane către munții Grohotișului.

Localitatea este cunoscută pentru produsele tradiţionale specifice: ţuica de Izvoarele, produse lactate, fructele, produse rezultate prin prelucrarea lemnului (tâmplărie specifică zonei), dulceață din fructe de pădure şi tapiţerii lucrate la razboiul de ţesut şi în gherghef.