Sunday, December 3, 2023

Nicolae Iorga

Must Read

Nicolae Iorga s-a născut la Botoşani, la 5/6 iunie 1871, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, Nicu Iorga, avocat, a murit devreme, lăsând în urmă doi orfani, pe Nicolae şi George. Mama sa, Zulnia Iorga, era o femeie inteligentă şi harnică, reuşind să înfrunte greutăţile vieţii cu seninătate şi demnitate.

Viața și activitatea academică

La şcoală a reuşit să-i uimească pe toţi, a fost mereu primul: la Şcoala primară „Marchian Folescu” (1878-1881), la Liceul din Botoşani „Augustin Treboniu Laurian” (1881-1886); la Liceul Naţional din Iaşi (1886-1888). O cunoaştere timpurie de limbi străine i-a deschis orizonturile cunoaşterii, citind multe publicaţii străine; primii săi bani câştigaţi au fost din meditaţii, la 11 ani.

Şi mai remarcabil a fost parcursul universitar unde va obţine licenţa in decembrie 1889 la Facultatea de Filosofie şi Litere din Iaşi la numai 18 ani şi şase luni. Şcoala a început-o în septembrie 1888. A fost susţinut de A.D. Xenopol. În 1890 pleacă la Paris însoţit de prima soţie, Maria Tasu, şi se înscrie la Ecole Pratique de Hautes Études, instituţie de mare renume. Sub îndrumarea unor nume strălucite în istoriologia franceză alcătuieşte Méziéres, 1327-1405, et la croisade au XIV-ème siècle o valoroasă şi inedită lucrare de diplomă, Philippe de.

Tot în 1893 va ajunge în Germania, la Berlin şi obţine doctoratul cu tema „Thomas III, marquis de Saluces. Étude historique et litteraire”. Pentru documentare a parcurs material la Biblioteca Arsenalului din Paris. Devine un nume cunoscut în mediile culturale româneşti, printr-o imensă activitate publicistică. La numai 23 de ani obţine catedra de Istorie Universală la Universitatea din Bucureşti şi începe publicarea celor câteva mii de documente privitoare la români, copiate din arhivele europene.

Nicolae Iorga era cunoscut ca un poliglot de excepţie, cu o capacitate fantastică de memorare, astfel că la maturitate cunoştea 16 limbi stăine şi a scris în 7 limbi.

Imensa activitate ştiinţifică l-a impus pe Nicolae Iorga atenţiei Academiei Române. La 26 de ani a fost ales membru corespondent, iar în mai 1910 devine membru titular.

Opera ştiinţifică a lui Nicolae Iorga – prin dimensiunea exceptională, circa 1300 de lucrări, monografii şi sinteze şi în jur de 25.000 de studii şi articole, ca şi prin valoarea ei incomparabilă – onorează România şi totodată umanitatea.

Nicolae Iorga și Vălenii de Munte

În 1910, după publicarea unui volum de documente din colecţia „Hurmuzaki” îi permite savantului să se mute împreună cu familia, în casa polcovnicului Panca, imobil construit în 1870, vândută la licitaţie. A fost reparată în etape şi după 1912 au fost construite încă două corpuri de casă legate printr-o pasarelă din lemn. Casa era o clădire veche, spaţioasă şi răco­roasă, atestată documentar încă din 1833. “Casa este mo­nument de arhitectură din secolul al XVIII-lea.

Arhitectura casei se înscrie în stilul brâncovenesc, de tip culă muntenească, cu cerdac, pivniţă şi patru camere.

Nicolae Iorga a locuit în această casă timp de 30 de ani. A fost casa lui de suflet, în care a iubit, a suferit, a muncit enorm fiind în permanenţă vegheat de scumpa lui soţie. Ecaterina i-a oferit soţului ei mulți copii, făcând din familia lor una puternică.

În 1907, cumnatul istoricului, profesorul Ştefan Bogdan, îl invită la Vălenii de Munte pentru câteva zile. Astfel, întâmplarea a făcut să descopere ceea ce- şi dorea. Evenimentul îl va descrie cu mare plasticitate:

„Nu era pe atunci nici cale ferată, aşa încât de la Ploieşti se pornea pentru vreo două ceasuri de înaintare înceată în vechile trăsuri ce sunau de- a lungul Văii Teleajenului din clopote, pentru a speria lupii şi a înştiinţa pe hoţi; nici podul de la Drajna, legând cu cele două linii ce ţâşnesc una peste Ţara Bârsei, la Cheia, alta spre Biscele Buzăului şi Muntele Siriului, nu era încă întins. Un patriarhalism desăvârşit, […], stăpânea locali tatea unde, în marginea mânăstirii din secolul al XVII-lea, cu şirlăul ei de Tigănie mai mult sau mai puţin înălbită şi cu dungi de dungheni pitite supt umbrare, vegetau familii pe jumătate ţărăneşti venite în parte din Ardeal şi păstrând în graiul lor ceva din particularităţile de vorbire ale locului de origine. Era aici o pace, o bună înţelegere româ nească, o armonieîntârziată, fără niciun amestec de populaţie străină, care cucerea îndată, ca şi înconjurimea, pe care am străbătut-o în câteva zile, descoperind tot ceea ce se ascundea necercetat în bisericile şi mânăstioarele, în casele de moşneni înstăriţi de belşugul prunelor din acele bătrâne sate.”

Deşi impresia fusese atât de puternică, nu se gândea, încă, să se stabilească definitiv la Vălenii de Munte. Ideea i-a dat-o un localnic: „Cum stăteam să plec, blândul birjar sprinten, al cărui nume îl arăta ardelean, Tohăneanu, îmi spunea cu prietenie ţărănească ce bine ar fi pentru localitate dacă ar avea la îndemână pe cineva ca mine (nu ştiu cine- i va fi dat ideea, foarte exagerată, despre valoarea mea, care stătea doar într-o întâie alegere, la Iaşi, ca deputat)”.

După ce s-a stabilit în liniştea provincială de la Vălenii de Munte, Iorga a reuşit, în câţiva ani, să pună orăşelul pe harta culturală a ţării. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să înceapă organizarea tipografiei. Banii s-au strâns cu greu, din ajutorul unor prieteni şi din subscripţie publică, prin înfiinţarea Societăţii “Neamul Românesc”. Tipografia a fost inaugurată la 21 mai 1908.
“Se presupunea că vor dori să participe mulţi din afara Vălenilor; de aceea, ziarul Neamul Românesc anunţa: trenul din Ploieşti pleca spre Vălenii de Munte la ora 10:00 dimineaţa şi ajungea la destinaţie într-o oră şi jumătate (deşi erau doar 30 de km); după-amiaza, la întoarcere, era tren la ora 16:00. Iar cei care doreau să sărbătorească pe îndelete evenimentul, la cele «două restaurante bune şi ieftine» aveau un alt tren la ora 6:40 dimineaţa următoare”, scrie Petre Ţurlea în volumul “Nicolae Iorga la Vălenii de Munte”.

În iulie 1908, Iorga a organizat cursurile unei universităţi populare de vară, la care participau mai ales ro­mâni din afara graniţelor de atunci ale regatului. Activitatea universităţii populare a fost întreruptă în timpul primului război mondial şi după asasinarea lui Iorga, dar instituţia a fost reînfiinţată în anul 1960 şi funcţio­nează şi astăzi.

La momentul organizării, autorităţile se temeau de pro­blemele politice pe care cursurile de vară de la Văleni le-ar putea provoca, fiind cunoscute convingerile naţiona­liste ale istoricului. Rusia şi Austro-Un­ga­ria erau foarte sensibile în privinţa propagandei naţio­na­liste printre românii care trăiau pe teritoriul acestor im­perii. Astfel că Iorga a fost supravegheat cu atenţie de agenţi ai Siguranţei. Unul dintre spioni, “Agentul 25”, ajunge încet să-l admire sincer pe Iorga. “De la un ton re­ce, distant, de identificare a agentului cu poziţia au­to­ri­tăţilor cen­trale bucureştene faţă de cel urmărit, treptat, pre­zen­tările devin tot mai calde, dând impresia unei ra­lieri la ideile lui Iorga, la aplauzele şi ovaţiile pe care le pri­mea: agentul fusese şi el cucerit”, observă Petre Ţur­lea.

Aceste aşezăminte au fost vizitate de familia regală în mai multe rânduri. În 1921 a sosit principele Carol cu ocazia cursurilor de vară şi a fost primit chiar la casa lui Nicolae Iorga.

Regina Maria a fost prezentă la Vălenii de Munte în 1922 însoţită de principesa Irina a Greciei, principele Nicolae şi principesa Ileana.

Dintre toţi membrii familiei regale, sosirea la Văleni a regelui Ferdinand a trezit cea mai vie emoţie, în 1924 când a fost însoţit de prințul Paul al Greciei.

În 1928 Universitatea Populară a fost vizitată de principesa Elena, mama regelui Mihai, după care a revenit în 1929.

Carol al II lea revine la Văleni în 1930, apoi în 1934 şi 1936 când a spus „Păstrez amintiri frumoase, căci la Vălenii de Munte a fost prima mea manifestare intelectuală, după ce şi eu, ca şi alții, am fost pe aici, când mi-am luat bacalaureatul”.

Nicolae Iorga a contribuit la modernizarea orașului Vălenii de Munte fiind implicat în viaţa politică, dar şi din postura de consilier comunal.

În februarie 1925 s-a instalat lumina electrică în spitalul construit chiar lângă sala de cursuri.

Cu ocazia cursurilor de vară din 1929, Partidul Naţional Ţărănesc trimite la Vălenii de Munte pe ministrul de Interne Al. Vaida Voievod și D.R. Ioaniţescu subsecretar de Stat la acelaşi minister.

Cu concursul lui N. Iorga în Văleni au fost expropriate două imobile pentru a fi construite două şcoli primare, s-au deschis două străzi noi spre Aşezământul „Elena” şi s-a înfiinţat o grădină publică.

În 1930, Ministerul Lucrărilor Publice a acordat 55 vagoane de piatră cubică pentru Vălenii de Munte, iar Ministerul Sănătăţii a instalat în oraş o baie comunală.

Un eveniment unic în istoria oraşului a avut loc pe 5 august 1931, când în casa istoricului s-a desfăşurat o şedinţă a Consiliului de Miniştri.

Sub patronajul Ecaterinei Iorga şi al profesorului, în toamna lui 1937 s-a înfiinţat o cantină pentru elevii săraci din oraş, aproximativ pentru 100 de elevi, cu fonduri strânse de la cetăţenii Vălenilor.

Nicolae Iorga a încercat permanent să-i antreneze pe vălenari în opera sa de înfrumuseţare a oraşului şi pentru a-i impulsiona, la încheierea cursurilor de vară acorda câte o diplomă familiilor care-şi îngrijeau cel mai bine casele.

Aici, la poalele munţilor, eruditul profesor a clădit un altar al culturii româneşti. Însuşi T. Arghezi scria în nr. din 27 iulie 1946 al ziarului „Adevărul”, că „Vălenii au fost o insulă de românitate”, graţie activităţii intense depusă cu atâta dragoste şi dăruire de N. Iorga.

În august 1922, savantul a inaugurat aici, în prezenţa reginei Maria, Şcoala de Misionare Naţionale şi Morale care purta numele majestăţii sale. În această instituţie, care funcţiona într-o clădire aflată la câţi­va metri de casa familiei Iorga, tinerele erau pregătite pentru cariera de învă­ţă­toare. Acum, în fostul sediu al şcolii de mi­­sionare se află Muzeul de Artă Religi­oasă “Nicolae Iorga”: icoane pe lemn din secolele al XVII-lea – al XIX-lea, sfeşnice şi veşminte preoţeşti, potire din argint şi vechi cărţi bisericeşti. Muzeul de artă re­ligioasă a fost organizat la Vălenii de Mun­­te tot de Iorga, în 1923, dar se afla în incinta parohiei “Nica Filip” din apro­pie­re, fiind îngrijit de elevele şcolii de misionare.

Iorga a locuit în casa de la Vălenii de Munte peste 30 de ani, până în anul 1940. În noaptea de 9 spre 10 noiembrie a acelui an, casa a fost grav avariată de pu­ternicul cutremur care a zguduit Româ­nia, iar sa­vantul a fost nevoit să o pără­seas­că. “Profesorul Ior­ga a plecat la Sinaia, unde avea o vilă pe Şo­seaua Codrului şi de unde un grup de le­gionari l-a ridicat de la biroul de lucru, sub pretextul că îl duc la Bucu­reşti ca să dea o declaraţie. A fost dus în pă­dure la Strejnic şi ciuruit cu nouă gloan­­ţe. A fost gă­sit a doua zi dimineaţa, pe 28, pe şosea, chiar în şanţ, cu faţa în sus, plin de brumă. A fost dus în grabă şi înmor­mântat la Cimitirul Bellu din Bu­cu­reşti. Casa a fost donată de familie, mai întâi de copii, apoi de nepoţi, în două eta­pe, în 1963 şi 1978”, afirmă Doina Popescu.

Surse:

https://limbaromana.org/revista/nicolae-iorga-la-valenii-de-munte/

https://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/redescoperirea-romaniei/nicolae-iorga-o-viata-de-om-la-valenii-de-munte-516929.html

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nicolae_Iorga

 

Previous article
Next article
Articole Recente

Pădurile și exploatarea forestieră până la construirea fabricii Drajna

Pădurile În 1891, într-o adresă a Primăiriei comunei Măneciu Pământeni adresată Ocolului Silvic Văleni se arată: „în această comună nu...

More Articles Like This