Thursday, July 18, 2024

Mănăstirea Cheia

Must Read

Mănăstirea Cheia, mănăstire de călugari cu hramul Sfânta Treime este situată pe malul drept al pârâului Tampa, în apropierea confluenţei dintre pârâul Tâmpa şi Teleajen, în partea de sud-est a localităţii. Mănăstirea este atestată începând cu anul 1770, când a fost distrusă de turci, reconstruită, apoi mistuită de un incendiu în 1832. Biserica actuală a fost construită din cărămidă între anii 1835-1839. Pictura murală este opera zugravului Naum iar icoanele sunt pictate de renumitul pictor Gheorghe Tătărăscu. Plastica arhitecturală actuală a chiliilor este specifică pentru Valea Teleajenului. În interiorul bisericii se remarcă “tâmpla altarului” sculptată şi suflată cu aur, lucrarea fiind executată la Viena şi plătită la acea vreme cu suma de 600 napoleoni de aur.


În curtea mănăstirii se afla o fântâna cu cişmea al cărui acoperiş de şindrilă se sprijină pe niste stâlpi sculptaţi în lemn, iar împrejurul bisericii se înşiră chiliile împodobite cu cerdacuri şi lucrate într-o frumoasă arhitectura româneasca. Curtea este străjuită de puternice ziduri din piatră sprijinite de contraforturi, iar la intrare te întâmpină clopotniţa.

Articole Recente

Pădurile și exploatarea forestieră până la construirea fabricii Drajna

Pădurile În 1891, într-o adresă a Primăiriei comunei Măneciu Pământeni adresată Ocolului Silvic Văleni se arată: „în această comună nu...

More Articles Like This